ประกาศการจำหน่ายสินค้าของแท้ โดย บริษัท ชาริช เฮลท์ จำกัด

ประกาศการจำหน่ายสินค้าของแท้ โดย บริษัท ชาริช เฮลท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ทาง Sharich Health ได้ออกประกาศการจำหน่ายสินค้าของแท้ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้และการบริการที่ดีจาก Authorized Holding โปรดตรวจสอบสถานะผู้แทนจำหน่ายและข้อมูลร้านค้าตามประกาศ

หากพบการจำหน่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โปรดแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป